Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
Kuuretki (Y-tunnus 1870311-8)
Jalavatie 1
80110 Joensuu

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jutta Kuure
Puhelin +358 40 569 4098
Sähköposti jutta.kuure@taigacolors.fi

Rekisterin nimi
Taiga Colors –verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Taiga Colors –verkkokaupan asiakkaan asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakasrekisterin ylläpitoon sekä asiakasviestintään.

Tietoja voidaan käyttää Taiga Colorsin liiketoiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin, mainontaan, suoramarkkinointiin, sähköiseen suoramarkkinointiin, etämyyntiin ja markkinatutkimuksiin.
Rekisterin tietoja voidaan käyttää Taiga Colors –verkkokaupan omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen.

Taiga Colorsilla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakas voi kieltää tietojen julkaisemisen ilmoittamalla siitä suoraan rekisterin yhteyshenkilölle.

Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan sähköpostiosoite, nimi, osoite, puhelinnumero, yritys, toimitusosoite sekä tilaushistoria.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan yhteystiedot tallennetaan rekisteröitymisen yhteydessä. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin suojaus
Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan.

Rekisterin käyttöoikeus on vain rekisterin yhteyshenkilöllä sekä niillä Taiga Colorsin työntekijöillä, joiden tehtäviin rekisteriasiat kuuluvat ja joille oikeus on erikseen myönnetty.

Muokattu 8.7.2015